Nyheiter Tyyl! Konsertar Lyd Video Tekstar Bilete Kontakt

Revolusjon

Det er revolusjon, grip våpni fatt
Du skal dyrka ikon, demonstrera i natt
Ut med gamal tru, ut med tvilsame mål, tvilsame mål

Eg er ein av ti, gje meg ein million
Eg vil stormen ri, gje deg revolusjon

Ingen ser ein annan veg, du er mitt lam no
Du skal trø mine steg, det er revolusjon

Eg er president, Gud og konge stor
Skaper presedens i maktens korridor
Du skal berre tru, ikkje snu, ikkje snu

Eg er ein av ti, gje meg ein million
Eg vil stormen ri, gje deg revolusjon

Ingen ser ein annan veg, du er mitt lam no
Du skal trø mine steg, det er revolusjon

tyylrock@gmail.com